Kto sme?

Predseda hnutia

Mgr. Artur Bekmatov, PhD.

artur.bekmatov@socialisti.sk

Milan Benkovsky.jpg

Podpredsedovia

RSDr. Milan Benkovský

milan.benkovsky@socialisti.sk

(vnútorná politika, život hnutia, verejné financie a ekonomika)

Ing. Martin Štunda

martin.stunda@socialisti.sk

(odborné sekcie hnutia, sociálne veci a rodina)

Republiková rada

Mgr. Veronika Balušíková / Členka Republikovej rady pre eurofondy a školstvo

veronika.balusikova@socialisti.sk

DiS. art. Maroš Čupka / člen RR pre kultúru

maros.cupka@socialisti.sk

prof. Ing. Dušan Kocur, CSc. / člen RR pre školstvo a vedu
dusan.kocur@socialisti.sk

Mgr. Dominika Dudžáková / Členka Republikovej rady pre školstvo a mládež

dominika.dudzakova@socialisti.sk

Mgr. Ján Kováč / člen RR pre organizáciu volieb

jan.kovac@socialisti.sk

Ing. Jaroslav Císar, MBA / člen RR
tt@socialisti.sk

Mgr. Juraj Procházka, PhD. / člen RR pre životné prostredie a pôdohospodárstvo
juraj.prochazka@socialisti.sk

Ing. Branislav Vilmon / člen RR
branislav.vilmon@socialisti.sk