Kto sme?

Predseda hnutia
Mgr. Artúr Bekmatov, PhD.
artur.bekmatov@socialisti.sk

Stunda.jpg

Podpredseda

Ing. Martin Štunda

martin.stunda@socialisti.sk

(odborné sekcie hnutia, sociálne veci a rodina)

Republiková rada

DiS. art. Maroš Čupka / člen RR pre kultúru

maros.cupka@socialisti.sk

Mgr. Dominika Dudžáková / Členka Republikovej rady pre školstvo a mládež

dominika.dudzakova@socialisti.sk

Mgr. Ján Kováč / člen RR pre organizáciu volieb

jan.kovac@socialisti.sk

Ing. Jaroslav Císar, MBA / člen RR
tt@socialisti.sk

Mgr. Juraj Procházka, PhD. / člen RR pre životné prostredie a pôdohospodárstvo
juraj.prochazka@socialisti.sk

Ing. Branislav Vilmon / člen RR
branislav.vilmon@socialisti.sk