Kto sme?

Predseda hnutia

Mgr. Artúr Bekmatov, PhD.
artur.bekmatov@socialisti.sk

Milan Benkovsky.jpg

Podpredsedovia

RSDr. Milan Benkovský 

milan.benkovsky@socialisti.sk

(vnútorná politika, život hnutia, verejné financie a ekonomika)

Ing. Martin Štunda 

martin.stunda@socialisti.sk

(odborné sekcie hnutia, sociálne veci a rodina)

Republiková rada

DiS. art. Maroš Čupka / Člen Republikovej rady pre kultúru

maros.cupka@socialisti.sk

Mgr. Dominika Dudžáková / Členka Republikovej rady pre školstvo a mládež

dominika.dudzakova@socialisti.sk

Mgr. Ján Kováč / Člen Republikovej rady pre organizáciu volieb

jan.kovac@socialisti.sk

Ing. Jaroslav Císar, MBA/ Člen Republikovej rady

tt@socialisti.sk

Mgr. Juraj Procházka, PhD. / Člen Republikovej rady pre životné prostredie a pôdohospodárstvo 

juraj.prochazka@socialisti.sk

Ing. Branislav Vilmon / Člen Republikovej rady pre IT

branislav.vilmon@socialisti.sk